Blog

Blog

BLOG O PROGRAMOVANÍ A WEB DESIGNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dapibus lorem a ipsum tempus, at molestie erat pellentesque. Nulla non diam mollis, luctus orci mattis, ullamcorper massa.

Tipkurz: Windows 10 aplikácia pre Tipos

Oravec Ľuboš | 16.06.2016 | Kategórie: Mobility,

Používatelia Windows 10 si môžu aplikáciu stiahnuť vo Windows Apps store pod názvom Tipkurz. Jej aktívny užívatelia získavajú neustály prehľad o najdôležitejších športových udalostiach, nakoľko aplikácia zobrazuje v reálnom čase top zápasy, ktoré by nemali ujsť pozornosti žiadnemu športovému nadšencovi. Jednotlivé zápasy je možné filtrovať na základe typu športu a ligy.

Apache Cordova

Oravec Ľuboš | 10.02.2016 | Kategórie: Mobility,

Jednou z možností ako vytvoriť mobilnú aplikáciu ako webovú stránku (HTML5, CSS, JS) a tú zabaliť ako natívnu aplikáciu. Výhodou je jednoduchý vývoj pre viac platforiem. Nevýhodou môže byť v niektorých prípadoch pomalší beh a nie 100% vzhľad ako pri natívnych aplikáciách....

Tvorba web stránok

Oravec Ľuboš | 28.01.2016 | Kategórie: Web Development, SEO & SEM,

Internet je miesto, kde sa veci neustále menia a trendy určujú, čo je v kurze a čo nie. Naše vývojárske balíčky umožnia, aby vaša webová stránka tieto trendy sledovala a bola neustále v kurze – teda vyhľadávaná, zaujímavá pre ľudí. Náš tím web dizajnérov vám na zákazku vytvorí webovú stránku s využitím technológie, ktorá je najvhodnejšia pre vašu firmu a zároveň i vašu webstránku

Redakčný kalendár

Oravec Ľuboš | 28.01.2016 | Kategórie: SEO & SEM,

Aby ste mali prehľad vo svojich aktivitách a vedeli si nielen dopredu určiť, čo máte robiť, ale si to aj spätne vyhodnotiť, odporúčam používať tzv. redakčný kalendár. Ak používate nejaky CMS tak si môžete doinštalovať nejaký existujúci modul prípadne si sami nakódujete redakčný kalendár. Do neho si zaznačíte, čo máte vytvoriť, do kedy, ktorej persone je to určené, aké kľúčové slová tým chcete pokryť a akými kanálmi budete obsah distribuovať.

Online marketing

Oravec Ľuboš | 28.01.2016 | Kategórie: SEO & SEM,

Existuje obrovské množstvo nástrojov a typov ako používať marketing. V dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí sa do popredia čoraz viac tlačí online marketing. To je aj naša hlavná marketingová činnosť, ale samozrejme sme pripravení komplexne posúdiť Vaše požiadavky a navrhnúť riešenia, ktoré by najviac spĺňali Vaše očakávania aj v oblasti tradičného marketingu.

Cloudové služby

Oravec Ľuboš | 28.01.2016 | Kategórie: Microsoft,

Kaž­dá fir­ma by ur­či­te pri­ví­ta­la re­cept na to, ako si zní­žiť nák­la­dy a ne­mí­ňať pe­nia­ze zby­toč­ne. Z ku­chy­ne in­for­mač­ných tech­no­ló­gií ne­dáv­no vziš­li clou­do­vé služ­by, kto­ré sa v tom­to sme­re zda­jú veľ­mi účin­né.

Nástroje na návrh a analýzu kľúčových slov

Oravec Ľuboš | 28.01.2016 | Kategórie: SEO & SEM,

Donedávna ste mohli využívať (aj bez konta v Google AdWords) Google Keyword Tool, v rámci ktorého ste mohli zistiť odhadovaný traffic a synonymá vami zadaného kľúčového slova alebo výrazu. Ten však nahradil Google Keyword Planner, ktorý môžete využívať v rámci vášho Google AdWords účtu.

Optimalizácia On-Page

Oravec Ľuboš | 28.01.2016 | Kategórie: SEO & SEM,

Ide o optimalizáciu samotných stránok, kedy môžeme jednotlivé faktory ovplyvniť úpravami zdrojového kódu stránky (Grappone – Couzin, 2007). Odkedy sú dokumenty typu MS Word, PDF, XLS vyhľadávačmi indexovateľné, týka sa optimalizácia aj týchto súborových formátov.

Optimalizácia Off-Page

Oravec Ľuboš | 28.01.2016 | Kategórie: SEO & SEM,

„Zatiaľ čo optimalizáciou on-page ovplyvňujete, ako vaše stránky webové vyhľadávače vidia, off-page optimalizáciou môžete ovplyvniť to, čo si o vašich stránkach budú myslieť“ (Kubíček – Linhart, 2010).

Microsoft Azure

Oravec Ľuboš | 28.01.2016 | Kategórie: Microsoft, Microsoft Azure,

Windows Azure je flexibilná platforma, ktorá podporuje veľké množstvo jazykov a môžete ju integrovať s existujúcimi systémami hosťovanými interne vo firme. Pri vývoji aplikácií a služieb na platforme Windows Azure môžu vývojári vychádzať z existujúcich znalostí produktu Microsoft Visual Studio.