Blog

Blog

SEO & SEM

Online marketing

Online marketing

28.01.2016 | Kategórie: SEO & SEM,
Existuje obrovské množstvo nástrojov a typov ako používať marketing. V dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí sa do popredia čoraz viac tlačí online marketing. To je aj naša hlavná marketingová činnosť, ale samozrejme sme pripravení komplexne posúdiť Vaše požiadavky a navrhnúť riešenia, ktoré by najviac spĺňali Vaše očakávania aj v oblasti tradičného marketingu.

Marketingová stratégia

Pred tým ako sa pustíte do akejkoľvek marketingovej aktivity, je potrebné si pripraviť kvalitnú marketingovú stratégiu. Nie je nič horšie ako neefektívne vynaložiť finančné prostriedky bez akéhokoľvek plánu a čakať či nám prinesú požadované výsledky. Odporúčame začať s akoukoľvek aktivitou pomaly a postupne v súlade s analýzou dát zvyšovať reklamné rozpočty pre každú kampaň.

Oravec Luboš
Oravec Ľuboš

Autor článku

ASP.NET, MVC, C#, JavaScript, HTML, MSSQL, Windows Phone, XSLT, CSS, Azure

Java, Android, IOS, PHP, MySQL


70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
70-483: Programming in C# Specialist
70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
70-486: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
70-487: Developing Windows Azure and Web Services