Blog

Blog

SEO & SEM

Optimalizácia Off-Page

Optimalizácia Off-Page

28.01.2016 | Kategórie: SEO & SEM,
Aby vyhľadávače vedeli čo najlepšie posúdiť hodnovernosť, relevanciu a úroveň spamu stránok, prideľujú im rôzne hodnotenia. Google PageRank a Seznam S-rank. Vyhľadávače neustále bojujú s rozrastajúcim sa spamom a technikám, ktoré v konečnom dôsledku znižujú relevanciu organických výsledkov vyhľadávania, preto postupným vývojom nie je PageRank a S-rank najdôležitejším kritériom pre získanie dobrých pozícii. Algoritmy vyhľadávačov sú ich „firemným“ tajomstvom, napríklad v literatúre sa uvádza, že Google používa na hodnotenie stránok viac ako 200 faktorov.
Oravec Luboš
Oravec Ľuboš

Autor článku

ASP.NET, MVC, C#, JavaScript, HTML, MSSQL, Windows Phone, XSLT, CSS, Azure

Java, Android, IOS, PHP, MySQL


70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
70-483: Programming in C# Specialist
70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
70-486: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
70-487: Developing Windows Azure and Web Services