Blog

Blog

SEO & SEM

Optimalizácia On-Page

Optimalizácia On-Page

28.01.2016 | Kategórie: SEO & SEM,

Všetok proces vyhľadávania na webe je totiž založený na texte“ (Grappone – Couzin, 2007). Vyhľadávacie roboty ukladajú textový obsah do svojho indexu. Vyhľadávače neustále pracujú na zlepšovaní svojich algoritmov, nie je tomu ani inak v prípade rozpoznávania „kvality“ obsahu stránky. Analýza textu, ktorú vyhľadávače robia, dokáže určiť nakoľko je text unikátny (Kouba, 2010). Text je rozhodujúcim aj pri vyhľadávaní obrázkov, alebo videí, vyhľadávače zatiaľ nedokážu s presnosťou určiť čo sa na danom obrázku nachádza.

Na hodnotenie stránky môže mať vplyv aj netextový obsah, ktorý zverejníme na stránke. Máme na mysli zverejnenie dokumentu (Word, PDF a i.), týkajúceho sa danej stránky, alebo multimediálneho obsahu (obrázky, video). Súčasťou On-Page optimalizácie je aj napr. názov domény.

Oravec Luboš
Oravec Ľuboš

Autor článku

ASP.NET, MVC, C#, JavaScript, HTML, MSSQL, Windows Phone, XSLT, CSS, Azure

Java, Android, IOS, PHP, MySQL


70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
70-483: Programming in C# Specialist
70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
70-486: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
70-487: Developing Windows Azure and Web Services