Blog

Blog

Sharepoint 2013

Nová verzia SharePointu zavádza nové spôsoby, ako zdieľať vašu prácu a spolupracovať s ostatnými, usporiadať projekty, tímy a vyhľadávať ľudí a informácie.

Sharepoint 2013 Inštalácia windows server 2012 R2

Sharepoint 2013 Inštalácia windows server 2012 R2

28.01.2016 | Kategórie: Sharepoint 2013, Microsoft,
Vo verzii SharePoint 2013 servera existujú 3 edície produktu, Foundation, Standard a Enterprise.
Porovnanie vlastností jednotlivých edícií je natoľko dlhé, že by sa vložením tabuľky článok stal nečitateľným, presvedčte sa sami tu.

Inštalácia
Každý životný cyklus aplikácie začína (okrem prípravy) inštaláciou. Pre správcov SharePoint 2010 sa základná inštalácia v zásade nemení. Odlišné sú síce hardvérové požiadavky (napr. 12GB RAM na WFE server) i softvérové požiadavky (pre niektoré scenáre vyžadovaný SQL 2012 server), vlastný proces inštalácie je viacmenej rovnaký. Inštalačný sprievodca pomáha stiahnuť potrebné inštalačné balíčky, napr. Microsoft .NET Framework 4, Windows Management Framework 3.0 alebo Windows Server AppFabric, atď. Balíčkov je k stiahnutiu potrebné cca 11, a je dobré si na to spomenúť pred offline inštaláciou, kedy server nemá prístup na internet.

SharePoint samozrejme vyžaduje ako úložisko pre databáz SQL server. Podporované sú 64-bitové verzie SQL 2008 R2 SP1 a SQL 2012. O Active Directory asi nie je potrebné sa zmieňovať. SharePoint 2013 je podporovaný pre beh na platformách Windows Server 2008 R2 SP1 alebo Windows Server 2012. V produkte ako takom pribudla rad noviniek, ako vždy sú niektoré zmeny novinkami, niektoré len vylepšenie existujúcich funkcionalít. Niektoré funkcionality sú naopak v novom SharePoint servera odobraté, ale v rámci zachovania spätnej kompatibility, sú ešte v tejto verzii produktu ponechané.

Autentizácie
Claims based autentizáciu poznáme už od SharePoint 2010 verzie, ale teraz vo verzii SharePoint 2013 je táto autentizačný metóda nastavená ako predvolený pre všetky nové webové aplikácie. Z webu centrálnej administrácie dokonca iný typ nenastavíte, ak zatúžite po Windows Classic módu, budete potrebovať PowerShell. V SharePoint 2013 servera sú teraz doporučované iba tieto autentizačné metódy:
Windows claims Security Assertion Markup Language (SAML) -based claims Forms-based authentication claims

Windows Classic mode je v SharePoint 2013 servera označený ako Deprecated.

Pre ľahšie prechod na Claims based autentizáciu pribudol v SharePoint 2013 servera cmdlet Convert-SPWebApplication. Migrácie možno oproti 2010 vykonávať per databázy a per web aplikácie. Tokeny sú mimochodom vkladané do medzipamäte "Distributed Cache Service", predtým boli v pamäti každého WFE. V scenároch s load balancerom sa preto museli často riešiť problémy potreby viacnásobného prihlásenia napr. Nastavením afinity (sticky session), teraz vďaka "Distributed Cache Service" problém s viacnásobným prihlásením už snáď riešiť nebudete.

Užívateľské rozhranie
Pri prvom pohľade na nielen hlavnú stránku nového SharePoint 2013 servera si určite všimnete dlaždicového štýlu, ktorému je dizajn prispôsobený. Dôvod je naporúdzi, uľahčiť navigáciu dotykovým zariadením. Design možno na SharePoint 2013 serveri vytvoriť z administrácie, možností je oproti SharePoint Server 2010 viac a trúfam si tvrdiť, že tieto základné možnosti zmeny dizajnu budú postačovať pomerne veľkej časti užívateľov. Vlastné CSS štýly možno vytvárať samozrejme tiež. clanek11.png

Nasledujúci obrázok zobrazuje iné, mierne modifikované. Pre ilustráciu, vytvorenie takého téme bolo neuveriteľne rýchle, trvalo ani nie 5 minút. (vlastne som skúšal niekoľko variant). Vďaka možnosti náhľadov vzhľadov som vyskúšal niekoľko variantov a bystré oko si všimlo, že bolo zmenené navyše zmenené logo. clanek13.png

Po inštalácii je k dispozícii opäť rad tém, ktorými možno SharePoint prefarbiť. Theming engine bol kompletne prepracovaný, PowerPoint už k tvorbe štýlu pre SharePoint 20103 nepoužijete.

Dôležitou zmenou je tiež možnosť editácie obsahu nielen pomocou SharePoint Desineru, ale aj s pomocou nástrojov tretích strán. Vďaka tomu, že galéria master page je sprístupnená pomocou protokolu WebDAV, možno SharePoint stylovať is produkty tretích strán.

Mimochodom IE 6 a IE 7 nie sú podporované. Sú podporované prehliadača IE 10, IE 9 a IE 8 v 32-bitovej verzii. Prehliadača v 64-bitovej verzii sú podporované s obmedzeniami, vychádzajúcich z použitých ActiveX komponentov. Podporovaná je tiež posledná verzia Mozilla Firefox a Google Chrome a Apple Safari.

Z hľadiska podpory mobilných zariadení ide o Windows Phone 7.5 (Internet Explorer Mobile) a vyšší, iOS 5.0 (Safari) a vyšší, prípadne Android 4.0 (Android Browser) a vyšší.Podpora mobilných zariadení mimochodom tiež doznala ďalších vylepšení, napr. Možno zacieliť rôzne vzhľady podľa užívateľskú agent stringov, predložením iné masterpage, vďaka čomu SharePoint 2013 umožňuje pre mobilné telefóny použiť inú masterpage než napr. pre dotykové zariadenia, alebo mobilný telefón iného výrobcu.

Z pohľadu užívateľa je príjemná podpora drag-and-drop operácií priamo do prostredia prehliadača, bez nutnosti otvárať knižnicu v režime prieskumníka. Ak máte skúsenosti s úložiskom SkyDrive v rámci služieb Live, podobné vychytávky vrátane zmeny vzhľadu už asi poznáte. Príjemná je tiež možnosť zväčšiť oblasť prehliadania tak, že navigačné menu na ľavej strane zmizne a obrazovka je tak prehľadnejšie. Navigácia a ovládanie je skrátka zmenené, ale dosť intuitívne na to, aby sa užívateľ rýchlo zorientoval.

Workflow
Workflow sú silnou stránkou SharePointu. S pomocou workflow možné vytvoriť akúsi jednoduchú "aplikáciu", ktorá beží v rámci SharePointu a kde s pomocou predpripravených aktivít v SharePoint Designeri možno docieliť rôznych scenárov manipulácie s dokumentmi alebo s položkami. Zaujímavé sú rôzne scenáre schvaľovanie a automatického dopočítavania alebo doplňovania hodnôt dotazovanie do iných systémov atp. S pomocou workflow možné automatizovať celý rad rutinných akcií a ušetriť čas napr. Tým, že workflow pri uložení súboru automaticky vloží niektoré metadáta, zašle dokument nadriadenému na schválenie, atp.

V SharePointu 2013 došlo ohľadom workflow k pomerne veľmi zaujímavé zmene. Po inštalácii SharePointu 2013 získavate takmer zhodnú sadu možností, aké poskytoval už SharePoint 2010. Hovoríte si, ha, žiadna zmena, tu sa nič nevylepšil - opak je však pravdou, došlo k celkom zásadnej zmene. Súčasťou Microsoft .NET Framework 4 je nová komponenta "Workflow Manager", o ktorej ešte veľa počuť. V rámci inštalácie SharePoint 2013 možno mať totiž dve rôzne platformy pre beh workflow. V predvolenom stave budú použité workflow z verzie 2010. Až po inštalácii a konfigurácii komponenty "Workflow Manager" získavate nové možnosti. Na detailnejšie možnostiworkflow sa tešte v niektorom z ďalších článkov. Jednou z tých úplne zásadných noviniek v tejto oblasti je fakt, že vďaka tejto architektúre je možné vytvoriť samostatnú farmu pre beh workflow a tým znížiť záťaž vlastným SharePoint serverom. Táto zmena v architektúre tiež pomôže pri migrácii na novú verziu SharePoint servera. Možno si tiež predstaviť hybridný scenáre on-premise riešení SharePoint 2013 servera + workflow v Azure.

Nemenej dôležitou informáciou je, že workflow z verzie SharePoint Server 2010 budú aj naďalej fungovať na platforme SharePoint 2013. Clanek01.png Clanek02.png SharePoint 2010 workflow model a SharePoint 2013 workflow model

Keď už je zmienka o workflow, k ich tvorbe bol vo väčšine prípadov využívaný SharePoint Designer (vývojári používajú určite radšej Visual Studio). Teraz v novej verzii, SharePoint 2013 obsahuje aj niektoré nové funkcionality práve vo vzťahu k "Workflow Manager". Tento nový koncept Microsoft nazýva "SharePoint 2013 Workflow platform".

Vďaka týmto novinkám môžete vykonávať návrhy workflow pomocou Visual Designeru. Skôr pre SharePoint 2010 existovala možnosť pripraviť si hlavnú kostru workflow s pomocou aplikácie Microsoft Visio 2010, na platforme SharePoint 2013 Workflow platform sú tieto možnosti významne vylepšené. Novo možné Visual Designer registrovať v aplikácii SharePoint Designer 2013 ako predvolený editor workflow a editácia síce prebieha v rámci aplikácie SharePoint Designer 2013, ale vo vnútri návrhu je použitá komponenta Visio 2013, čo Vám dáva veľmi zaujímavé možnosti. Vďaka tomuto prepojeniu je úplne jednoduchý, prehľadný a značne urýchlený proces tvorby workflow. Workflow Manager jednoducho musíte mať. Workflow Manager ale nehľadajte na verziu SharePoint 2013 Foundation, potrebujete minimálne SharePoint 2013 Standard server.

Na detailnejšie možnosti workflow sa tešte v niektorom z ďalších článkov.

Social features
Slovenský ekvivalent názvu, ktorý by lepšie vystihoval obsah tejto kapitoly, ma bohužiaľ nenapadá.

Z hľadiska podpory sociálnych feaures v SharePoint 2013 servera pribudli možnosti mikroblogov, čo sú malé príspevky, na ktoré komunita nejako reaguje formou komentáre. Newsfeed Vám na MySites pomáha prehľadne zobraziť, kde sa niečo nové napísalo, prehľadne sú zobrazené zmeny na profiloch iných užívateľov. Ďalšou novinkou sú "Community sites and forums", "hash tagging", nasledovanie nielen obsahu, ale aj ľudí ("follow people"), prípadne celých webov, umožňuje vytvárať a moderovať diskusné fóra, systém obsahuje aj hodnotenie reputácie prispievateľov, "best reply ", atď.

SkyDrive Pre
Mohlo by sa zdať, že SkyDrive Pro je nástupcom aplikácia "SharePoint Workspace", ale nie je tomu tak, pretože vlastnosti oboch aplikácií sú rôzne. Pravdou však je, že v rámci Office 2013 žiadna nová verzia "SharePoint Workspace" nie je, aplikáciu "SharePoint Workspace 2010" však možno spoločne so SharePoint 2013 serverom ešte použiť. SkyDrive Pro je jednak aplikácií bežiaci na klientskej strane, ktorá zaisťuje synchronizáciu vybraných knižníc. Termínom Skydrive je tiež nazývaný osobný priestor používateľa, ktorý poznáme z konceptu MySites. SkyDrive je teda Webo aplikácií na strane SharePoint 2013 servera. Do SkyDrive možno ukladať aj súbory ľubovoľného typu súboru, s výnimkou blokovaných súborov. clanek14.png Skydrive

Site Mailboxes
"Site Mailboxes", novinka, ktorej primárnym určením je tímová spolupráca, práca s dokumentmi a e-maily. Ide o prepojenie možnosťou uloženia dokumentov na SharePoint 2013 serveri a možností, ktoré poskytuje zdieľaný mailbox na Exchange 2013 serveru. Prístup do mailboxu je v rámci "Site Mailboxes" umožnený nielen z webového prostredia, ale aj z Outlooku. Outlook tiež umožňuje pripojenie dokumentových knižníc uložených na SharePoint servera a kombináciou týchto dvoch funkcionalít sú lokality "Site Mailboxes". Prístup do tohto site mailboxu je riadený nastavením zabezpečenie webu "Site Mailbox". Vďaka integrácii s Outlook 2013 je uľahčený prístup k dokumentom z viacerých miest, nielen z webového rozhrania, ale aj z Outlooku. Záleží, kde ste a na čom pracujete.

Licencovanie
Vo verzii SharePoint 2013 už neexistuje licencie pre externé prístup, ktorá sa volala "SharePoint for Internet Sites". V licenčných podmienkach sa uvádza, že neovereniu používatelia pristupujúci na portál nepotrebujú CAL licenciu! Užívatelia, využívajúce Enterprise vlastností potrebujú nielen Standard CAL, ale tiež Enterprise CAL, tu sa nič nemení. Čo je však vo verzii SharePoint 2013 servera nové, je možnosť zviazať CAL licenciu s užívateľom. Vďaka tomu je možné zaistiť, že iba používatelia, ktorým je priradená Enterprise licencie, využívajú Enterprise vlastností. Táto vlastnosť nie je v predvolenom stave povolená. Priradenie CAL licencie k užívateľovi sa deje pomocou PowerShell cmdlet Add-SPUserLicenseMapping a v princípe sa deje mapovanie licencie na nejakú bezpečnostnú skupinu, ktorej členmi sú používatelia s príslušným typom licencie. Táto vlastnosť nie je vo verzii Foundation.

Ukážka návrhu farmy SharePoint 2013

Na obrázku nižšie je návrh, ako môže vyzerať SharePoint 2013 farma. Na hostiteľoch Hosť 1 a Hosť 2 sú WFE a aplikačné servery, na hostiteľoch Hosť 3 a Hosť 4 je návrh komponentov vyhľadávania. Servery Hosť 5 a Hosť 6 v tomto prípade slúži ako úložisko databáz. clanek06.png Ukážka návrhu SharePoint 2013 farmy


A ovela viac
V novej verzii SharePoint 2013 servera toho je nové skutočne veľa. V budúcom dieli sa pozrieme bližšie na novinky v servisných aplikáciách, ktorých je tiež pomerne dosť. Ako ochutnávku predostieram informáciu, že došlo k zjednoteniu search engine, pribudla nám možnosť "Direct Active Directory Import" a existuje napr. Úplne nová servisná aplikácia, ktorá uzrela svetlo sveta IT, už skôr avizovaný "Work Management Service".

Väčšina noviniek by určite zaslúžila lepší opis, ten je však nad rámec tohto článku. Cieľom je poskytnúť nielen správcom SharePoint prostredie prehľad o zásadných novinkách a zmenách, ktoré na nás v tejto novej generácii SharePoint 2013 servera čakajú.
Oravec Luboš
Oravec Ľuboš

Autor článku

ASP.NET, MVC, C#, JavaScript, HTML, MSSQL, Windows Phone, XSLT, CSS, Azure

Java, Android, IOS, PHP, MySQL


70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
70-483: Programming in C# Specialist
70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
70-486: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
70-487: Developing Windows Azure and Web Services